ACTIVITY

 


BBW ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับรายการก๊วนข่าวเช้าวันหยุด ช่อง 3 มอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 40 เครื่อง สำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย


       ►มอบเครื่องกรองน้ำ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
         

       มอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 40 เครื่อง มูลค่า 220,000 บาท